✓  Hjælp til ordblinde

✓  Eksperter i Alkalær-metoden

✓  Coaching for børn, unge og voksne​​

Kontakt mig her:

Tlf: ​40 33 08 63

info@tinejohansen.dk

Bestil tid direkte her

Vores medarbejdere​

Tine, Indehaver af Alkalær Nordjylland, Alkalær-Xpert, underviser, Aalborg og Egense

Mit hjerte brænder for at lære børn, unge og voksne med læsevanskeligheder at læse. Det skal være sjovt, effektivt og givende. 


I Alkalær-metoden undervises der for både ”hjerne, hjerte og krop”. Det er en glæde og meget motiverende at følge en med læsevanskeligheder hele vejen op ad læsetrappen. Fantastisk at have en virksomhed hvor jeg kan give ”læsegaranti”!

Min rygsæk er fuld af erfaringer fra 18 gode år som skoleleder, lærer i dansk, billedkunst, specialundervisning samt professionel coaching. Dette gør, at du hos mig finder hjælp, tryghed og mod til, hvordan du som forælder hjælper dit barn, som har læsevanskeligheder og coaching til, hvordan du kan takle skolen, hjælpe med lektier, styrke dit barns selvværd m.m. Sammen vil vi hjælpe dit barn med at bestige læsetrappen. På en sjov og effektiv måde vil dit barn knække læsekoden og få en større læseforståelse.

Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Aalborg Lærerseminarium og har siden suppleret med en lederuddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitet.

De seneste år har jeg videreuddannet mig til coach hos Axept, Kollund, med speciale inden for stresshåndtering, ledelse og samarbejde, samt i Selvledelse og Enneagrammet hos Morten Gelbæk NLP Aalborg.

Men det var i forbindelse med mit job som leder af Vaarst Friskole, at jeg stødte på Alkalær-metoden: En af de elever, som i 3. klasse ikke havde knækket læsekoden, kom efter en sommerferie tilbage og havde
lært at læse. Det gav mig blod på tanden, og jeg gik i gang med at uddanne mig til Alkalær-Xpert underviser.

Jeg brænder for metoden - den falder i tråd med mine værdier og måde at tænke, arbejde og kommunikere på.

Lotte, Alkalær-diplomunderviser, Løgstør

Jeg har i de seneste 6 år været børnehaveklasseleder på Løgstør Skole - et job jeg har været rigtig glad for. Den tætte kontakt til børn og deres forældre betyder alt for barnets trivsel. Jeg har altid været god til at lære fra mig, og glæder mig over børnenes reaktion, når de lærer noget nyt.

Jeg har altid gerne villet gøre mere for de børn, der har det svært enten socialt eller fagligt, da god trivsel og indlæring betyder meget for det enkelte barns udvikling.

Jeg har selv en dreng, der har svært ved indlæringen. Vi har hjulpet ham på mange forskellige måder, men trods dette har der været både op- og nedture, da lektierne hele tiden blev for svære. I slutningen af 4. Klasse blev han testet ordblind. Vi tænkte, hvad gør vi nu... Vi tog til Tine Johansen i Aalborg, og har gennem det sidste år lært og læst med Alkalær-metoden. Vores søn læser flot i dag og ligger middel i klassen - lektierne er ikke længere uoverskuelige, og han staver meget bedre, hvor vi førhen havde svært ved at tyde det skrevne.

I takt med mit eget job som børnehaveklasseleder, fokus på indlæring, min erfaring med vores egen søn og læsetrappen fra Alkalær, har jeg valgt, at jeg fremadrettet gerne vil gøre en kæmpe indsats for de børn, der har ekstra behov for hjælp til at knække læsekoden.

Jeg er uddannet pædagog i 2002. Sidenhen har jeg arbejdet på et opholdssted for udviklingshæmmede, som pædagog i børnehaver med støttefunktion på enkelte børn, på skoler med specialklassebørn, som nu hedder AKT elever.

Jeg er gift og har 3 børn. Vores ældste datter er 13 år, vores søn er 11 år og vores yngste datter er 7 år. Min mand er selvstændig tømrermester, og vi bor i et dejligt byhus i Løgstør tæt ved fjorden.

Maiken, Alkalær-diplomunderviser, Skive

Jeg er uddannet pædagog og har i mit virke arbejdet som afdelingsleder, leder af en børnehave og SFO og nu været en del år på et socialt pædagogisk opholdssted. Børn med særlige udfordringer har altid været i mit fokus.

I mit private liv stiftede jeg bekendtskab til Alkalær-metoden via Tine og succesoplevelsen, som metoden medbragte, gjorde, at jeg uddannede mig til Alkalær-underviser.
Jeg vil gerne være med til at udbrede metoden og frigive det potentiale, som ligger i personer med læseudfordringer.

"Det er en gave at være med til at højne et menneskes selvværd"

Solveig, Alkalær-underviser, Kongerslev, Aalborg

Mor til 2 drenge på 16 og 22 år. Uddannet sopran med speciale i kirkemusik. De senere år har jeg undervist en del i musik, og har brugt musik terapeutisk til børn både med og uden handicap. Alkalær-metoden stiftede jeg bekendtskab med for år tilbage, da jeg var ansat hos Tine på en friskole.


Først nu har jeg taget uddannelsen og er rigtig glad for at undervise i alkalær. Jeg tager med glæde del i alle succeshistorier - både store og små. Der er for mig ikke noget bedre end at se et menneske vokse og få lyst og mod til at lære mere. Alkalær-materialet har også den fantastiske egenskab, at det er farverigt, og der er gode, sjove, og uhyggelige historier, som alle bidrager til, at materialet er spændende.
Alkalær er kommet til mig, for at blive.

Mia, Engelskunderviser, Aalborg

Jeg har boet i Australien og elsker at snakke og skrive engelsk. Hos Tine har jeg uddannet mig til alkalær-underviser og med fundamentet på det danske alfabets lyde og drillelydene fra det hemmelige alfabet, er du rigtig godt på vej til at mestre engelsk. Vi tager udgangspunkt i lydene og læser, taler og skriver engelsk. 

Det skal være sjovt at lære. Så jeg sætter pris på, at vi skal lege og have det godt og rart sammen. 

Nini, Engelsk underviser, Aalborg

Jeg er uddannet folkeskolelærer. Jeg har siden, jeg blev færdiguddannet, arbejdet i den almene folkeskole med undervisning, primært i engelsk og historie. Derudover arbejder jeg bl.a. som trivsels- og støttelærer.

Jeg stiftede bekendtskab med Alkalær-metoden igennem Tine. Jeg blev fascineret at de resultater, som metoden skaber, og den forskel Tine gør. Jeg var derfor helt klar, da Tine forslog, at engelsk skulle være en del af hendes virksomheds tilbud. Vi har arbejdet på at skabe et spændende og sjovt engelskmodul, hvilket jeg mener er lykkedes os. Nu glæder jeg mig til at skulle lære fra mig og møde nogle elever, der er klar til at blive mere fortrolige med det engelske sprog. ​Foto er på vej​

ann, matematik- og engelskunderviser

Alle kan lære matematik, og alle kan lære engelsk, hvis man ikke forcerer sit eget udviklingstrin!

Mit hjerte brænder for at nå børn og voksne, der har indlæringsvanskeligheder i matematik og engelsk, så de bliver selvhjulpne i eget liv. Mit fokus er, at man skal lære for sin egen skyld, fordi man rent faktisk kommer til at bruge det, man får lært.

Jeg er uddannet folkeskolelærer med linjefagene matematik, engelsk og musik, og det er disse 3 fag, jeg primært har undervist i i mine 18 år i folkeskolen. Senest har jeg været ansat som konsulent og kontorleder hos et spejderkorps. I min fritid leder jeg et gospelkor i Vaarst, og jeg er spejder. Jeg har gennem flere år frivilligt undervist venner og bekendtes børn i matematik med rigtig gode resultater. Min seneste elev og hendes mor siger dette om mig:

Jeg hedder Marie og er ni år og går i 4. klasse . Inden jeg fik hjælp af Ann, kunne jeg ikke gange, og jeg kunne ikke tabellerne, og det vigtigste: jeg stolede ikke på mig selv.

Men nu hvor jeg får hjælp af Ann, kan jeg alt! Nu er mit yndlingsfag matematik. Det har været sjovt at lære matematik med Ann, for vi har leget indretningsarkitekter, og vi har været udenfor og lære tabeller ved at tegne med kridt.

Det har betydet meget for mig at få hjælp af Ann. Hun har lært mig at jeg godt kan lære matematik og alt muligt andet. Og så er jeg faktisk blevet ret god til det.

Maries mor siger:

Det har været en kæmpe fornøjelse at have Ann til at hjælpe Marie med matematik. Fra at have en pige, der gemte sine lektier, og hvor lærernes melding ofte var, at Marie gemte sig lidt bagerst i klassen, så har jeg nu en pige, der strutter af selvtillid og lyst til at lære. En pige der ved, at selvom hun lærer lidt langsommere, lærer hun lige så godt som alle andre.

Helt faktuelt har Marie i løbet af to måneder gået fra 0 til 100 på multiplikation og tabeller, og det har virkelig smittet af på andre matematiskområder og faktisk også på andre fagområder. Jeg kan ikke forklare det, men Marie er blevet bedre til at læse gennem at blive bedre til matematik. Det er det indtryk jeg har, og det er styrket af de tilbagemeldinger, vi har fået fra Maries lærere. Det er fedt!

Ann er superpædagogisk og tager udgangspunkt i barnets styrker og interesser og har derigennem gjort ekstraundervisning til en leg og til en aktivitet, Marie så frem til, så hun er næsten ked af at være blevet så dygtig, at hun kan selv nu.

Ann i to måneder = en gladere pige, fuld af selvtillid, der kan mere end den lille tabel!

Min store force er at nå de børn, som har svært ved at følge med i den normale klasseundervisning. Mit udgangspunkt er altid elevens eget niveau, for det nytter ikke noget, at man vil nå igennem årets pensum, hvis eleverne alligevel ikke kan følge med. Derfor er det virkelig vigtigt med den differentierede undervisning over hele linjen, men desværre må vi erkende, at det ikke altid er muligt i de store klasser, der ofte er i folkeskolen.

​✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 5 ud af 5 stjerner 

Baseret på over 90 anmeldelser fra Facebook

 Telefon: 40 33 08 63 - E-mail: info@tinejohansen.dk - CVR: 27336000